Wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej ustalona przez Traktat Pokojowy z Ros. Soc. Feder. Republiką Rad i Ukraińską Soc. Republiką Rad, podpisany d. 18. marca 1921 r. w Rydze